Amsterdam 28 Augustus 2014

Rabobank ledencertificaten bieden op de huidige koers van EUR 109,50 een effectief rendement van circa 6% (coupon van 6,5%) versus 1% op een 10 jarige staatslening. Nu is de vraag of  deze risico opslag voldoende is gezien de achtergestelde niet cumulatieve status van de lening? Ik denk van wel.

Allereest is Rabobank één van de beter gekapitaliseerde banken die zonder enige steun van de overheid door de kredietcrisis is heengekomen. Daarnaast denk ik dat de reputatieschade die de Rabobank zou oplopen bij het niet uitbetalen van de rente niet opwegen tegen het overslaan van een rentbetaling.

Een groot gedeelte van de 1,95 miljoen leden van de Rabobank zullen het de bank het niet snel vergeven indien de bank een rentebetaling overslaat of overgaat tot het afschrijven op de nominale waarde. De nevenschade die dit voor de bank oplevert, door bijvoorbeeld weglopende klanten, is vele malen groter dan de rentebetaling.

Aangezien de ledencertificaten meetellen als eigen vermogen mag de raad van bestuur van de Rabobank altijd zelf de beslissing nemen  wel of geen rente uit te betalen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als de bank verliezen maakt. Voor nu is er geen aanleiding om in deze richting te denken gezien recent gepubiceerde halfjaarcijfers.

In de eerste helft van 2014 behaalde Rabobank een nettowinst van ruim EUR 1 miljard na betaling van een eenmalige heffing aan de Nederlandse overheid van EUR 214 miljoen voor de nationalisatie van SNS. De kapitaalspositie van de onderneming was uistekend (equity tier 1 van 12,6%). De liquiditeitspositie bleef volgens de bank “onverminderd sterk” met een buffer van EUR 103 miljard.

Met een effectieve rentevergoeding van 6% denk ik dat de risico’s meer dan voldoende verdisconteerd zijn in de huidige koers en dat de lening in verhouding tot andere achtergestelde leningen aantrekkelijk geprijsd is.

Albert Jellema Pro bij ProBeleggen