Privacy verklaring

Privacy Verklaring

ProBeleggen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van ProBeleggen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een abonnementsformulier of ander informatiedocument aan ProBeleggen verstrekt. ProBeleggen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw emailadres

– Uw bankgegevens

– Uw IP adres

ProBeleggen slaat ook op wanneer en waarover contact is geweest, per email of telefonisch.

Waarom ProBeleggen uw bedrijfsgegevens nodig heeft

ProBeleggen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen indien nodig en/of om u schriftelijk per email of post te benaderen. U ontvangt berichten via email die relevant zijn voor uw ProBeleggen abonnement, zoals publicaties van uw Pro.

Daarnaast kan ProBeleggen uw persoonsgegevens gebruiken door u te attenderen op aanbiedingen, nieuwsberichten of door ons georganiseerde evenementen die aansluiten op uw interesse en informatieaanvraag.

Hoe lang bewaart ProBeleggen uw gegevens

ProBeleggen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na het beƫindigen van uw abonnement, het aanvragen van informatie via de ProBeleggen website of deelname aan een (mede) door ProBeleggen georganiseerd evenement.

U kunt zich te allen tijde uitschrijven van onze algemeen verstuurde nieuwsbrieven door een link in deze emails.

Delen met anderen

ProBeleggen verstrekt uw persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (bv betaling van uw abonnementsgeld) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor onze dienstverlening schakelt ProBeleggen derden in, zoals een emailverzender en incassoservice.

De betreffende dienstverlener ontvangt van ProBeleggen alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om de persoonsgegevens te beschermen. Met de dienstverleners (bewerkers) worden overeenkomsten gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van ProBeleggen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ProBeleggen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Daarnaast wordt bij het aanbieden van diensten gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Google Analytics

ProBeleggen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de bezoekers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ProBeleggen te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de de informatie namens Google verwerken. ProBeleggen heeft hier geen invloed op.

ProBeleggen heeft Google geen toestemming gegeven om via ProBeleggen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@probeleggen.nl. ProBeleggen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw gegevens geheel uit onze database te verwijderen. Als u een abonnement heeft afgesloten bij ProBeleggen, zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens gedurende 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Bij een verzoek om u niet langer te benaderen met marketing moet uw naam bewaard blijven om u uit te kunnen sluiten van campagnes.

Beveiligen

ProBeleggen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ProBeleggen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarbogen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door ProBeleggen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op ProBeleggen via info@probeleggen.nl. www.probeleggen.nl is een website van ProBeleggen. ProBeleggen is als volgt te bereiken:

ProBeleggen BV

Brediusweg 19

1401 AB Bussum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 60465336

Telefoon: 035-2090819

Emailadres: info@probeleggen.nl