Amsterdam, 1 juni 2014

Beleggers hebben de neiging om eenmaal ingezette trends te extrapoleren. Dit blijkt ook uit een enquete die Binck een half jaar terug onder haar klanten hield. 85% verwachtte dat de AEX in 2014 meer dan 5% zal stijgen…  Zijn deze positieve verwachtingen terecht? Enerzijds is het inderdaad zo dat bedrijfswinsten weer op pre-crisis niveaus zijn en macro-economische cijfers sterk verbeteren. In een herstellende economie renderen aandelen historisch gezien het best. Dat rechtvaardigt de nieuwe instroom en de positieve verwachtingen. Anderzijds zijn aandelenkoersen gemeten naar fundamentele ratio’s in het afgelopen jaar minder aantrekkelijk geworden. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar een eenvoudige waarderingsmethode als de koers/winstverhouding, dan lagen deze begin 2013 beneden historische gemiddelden en daarmee waren aandelen relatief goedkoop. Deze ‘discount’ is inmiddels ingelopen en toekomstige winststijgingen zijn in de koersen verwerkt. Zo ligt deze koers/winstverhouding voor aandelen in de S&P 500 index gemiddeld op ruim 18. Dat is boven gemiddeld. Ook is Europa nog een punt van aandacht. Bedrijven uit de AEX® Index behalen hun omzet hoofdzakelijk binnen Europa. Het herstel van de Europese economie is nog broos en met de huidige lage inflatie blijven koopimpulsen uit, waardoor de economische groei zeer beperkt is. Bovendien blijft de inflatie maar dalen en dit houdt verder economisch herstel tegen. Daardoor is Europa beland in een doormoddercrisis.

Doormodderen?
ECB president Mario Draghi staat met zijn rug tegen de muur. Hij moet de economie weer echt laten aantrekken door in te grijpen met vergaande maatregelen. Het rente-instrument is uitgewerkt, dus indien hij donderdag 5 juni in actie komt, zal hij gedwongen over gaan op onconventionele stappen om de geldhoeveelheid te verruimen, waardoor de investeringen zullen toenemen. Dit leidt tot hopelijk meer vraag, een dalende werkloosheid, een toenemend vertrouwen en uiteindelijk toenemende groei. Indien hij ingrijpt, zal dit een korte termijn stijging in de AEX te weeg brengen. Doet hij niets, dan is het scenario zeker ‘lower for longer’. En zelfs met ingrijpen zal het herstel moeizaam en traag zijn. De Eurozone staat dus nog altijd een paar magere jaren voor de boeg en dit heeft zijn weerslag op de aandelenmarkten. Dat is voor mij een reden om toch voorzichtigheid in acht te nemen en eveneens goed na te denken over de risico’s bij aandeleninvesteringen.

Wel rendement, maar beperkt risico
Wie een defensief beleggingsprofiel heeft zou vanuit die gedachte bijvoorbeeld putopties onder zijn aandelenposities kunnen aanschaffen ter bescherming. Degene met een offensiever profiel kan er voor kiezen callopties te schrijven op aandelen die hij in portefeuille heeft. Hier kies ik momenteel veelvuldig voor bij mijn eigen portefeuille. Mochten aandelenmarkten onverhoopt toch dalen, dan is het verlies beperkt. Daarnaast kijk ik bij mijn aandelenselectie in welke mate een bedrijf zijn omzet in de Eurozone realiseert. Daarbij geldt, hoe minder hoe beter. Aandelen die in sterke mate afhankelijk zijn van de groei in Europa zullen naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren minder presteren. Maar laten we wel wezen: ook als de markten  in de tweede helft 2014 niet enorme stijgingen laten zien, de AEX bijvoorbeeld 4 procent stijgt ten opzichte van 1 januari en aandelen daarnaast gemiddeld 2,5% dividend hebben uitgekeerd, dan is het rendement over het gehele jaar zeer keurig. Zeker indien je ook nog eens gebruik maakt van de mogelijkheden die opties bieden. Het is in elk geval stukken aantrekkelijker dan de 1,25% rente die je momenteel op een spaarrekening krijgt.

Jim Tehupuring: Pro in de categorie Aandelen en Opties