Het Centraal Planbureau (CPB) maakt analyses en prognoses van de Nederlandse economie. Sinds oprichting in 1945 registreerde het CPB 8 maal een recessie. Zoals u waarschijnlijk weet, is er officieel sprake van een recessie wanneer de economie 2 kwartalen op rij krimpt. Het CPB meet vooralsnog zeker geen recessie en presenteerde recentelijk een meevallend groeicijfer: 0,5% in het tweede kwartaal. Het bericht zag ik in enkele media zijdelings voorbij komen. Nee, liever schrijven zij over het beruchte R-woord. Daar smullen we van. De consument angst in boezemen. Want in Duitsland, daar is een recessie in aantocht! De fabrieksorders lopen terug en de internationale handel neemt af. Het groeicijfer in Duitsland: -0,1%. Dat is precies krimp. Nog zo’n kwartaaltje en Duitsland is in officieel recessie. En als het handelspartner Duitsland overkomt, dan gaan wij Nederlanders mee. Fasten your seatbelts! Donkere wolken boven de economie! Het zijn heerlijk koppen. Redacteuren zullen schouderklopjes krijgen, want dit zijn de onderwerpen die het beste worden gelezen, bekeken en beluisterd. Eigenlijk gooit de 0,5% groei in Nederland zelfs een beetje roet in het eten.

U bepaalt
Mijn oproep aan u is om dergelijke stemmingmakende koppen enigszins te negeren. Het zijn namelijk uw eigen economische gedragingen die bepalen of we te maken krijgen met krimp of voorlopig niet. Afgelopen kwartaal kwam de groei bijvoorbeeld deels voort uit consumentenbestedingen. Vertrouwen onder consumenten en bedrijven zorgt voor toenemende economische activiteit. Met de kredietcrisis nog vers in ons geheugen zijn we echter gevoelig voor de dikke, waarschuwende recessie-koppen. Ja, een recessie gaat heus komen. Maar niemand weet wanneer precies. Krimp is een gezond onderdeel van de economische cyclus. Die 9e recessie komt er heus. Maar we moeten het niet overdrijven en een recessie vooral niet verwarren met een crisis. In de jaren ’70 hadden we een oliecrisis, Begin jaren ’80 stevige krimp en 10 jaar geleden de kredietcrisis. Voor al die andere recessies die het CPB registreerde kromp de Nederlandse economie in geen enkel kwartaal meer dan 1%. Zelfs niet na de dotcom-bubbel. Laten we elkaar dus niet gek maken, maar lekker door consumeren, -investeren en -produceren.