Trump en goedkope dollar

Gisteren verloor de US dollar behoorlijk terrein na uitspraken van president Trump. Eind maart bevond de USD/EUR koers zich nog rond een voorlopig korte termijn dieptepunt van USD/EUR 0,922. Vanaf dat niveau veerde de dollar de eerste weken van april weer op. Door de uitspraken van Trump is de koers nu weer in één klap gedaald. Trump krijgt met één speech voor elkaar wat alle kapitaals- en handelsstromen niet konden. Blijkbaar is het (bij)sturen van koersen heel makkelijk. 

Yellen eruit

In The Wall Street Journal besprak hij ook de situatie rond Janet Yellen, de voorzitter van de FED. Wat Trump betreft hoeft er op verlenging van haar termijn als president volgend jaar niet gerekend te worden. Trump heeft bij voorkeur een beleid met lage rentes. Blijkbaar vindt Trump de rentestijgingen van dit moment en de nog voorgenomen verhogingen niet passend. Trump zijn wereld wordt steeds duidelijker. Hij wil een VS met lagere belastingen, forse overheidsinvesteringen, een ruim monetair beleid met lage rentes en een goedkope dollar. De VS dient daarnaast de militaire wereldmacht te zijn/blijven. De VS zal daarom direct correctief optreden zoals in Syrië en wellicht in Noord-Korea. Rusland en China krijgen te horen hoe zij zich dienen te gedragen en Europa moet meer geld richting de NAVO storten. OPEC akkoorden over olieproductieplafonds lijkt de VS te frustreren door zelf meer olie op te pompen en klimaatakkoorden legt men naast zich neer. Het lijkt erop of Trump heel veel wil en alles met als doel America First.

Dollar ligt er stabiel bij

Trump zou best op een aantal punten zijn gelijk kunnen krijgen. Wellicht dat de US dollar inderdaad aan de vooravond staat van een langdurige daling. Wellicht dat de rest van de wereld de Amerikanen op een gegeven moment boycot, door meer toenadering tot elkaar te zoeken. Een sterk EurAsia blok waarbij de VS de slag mist. Voorlopig heeft Trump ten opzichte van de euro de laatste 2 jaar weinig te klagen. De wisselkoers is vrij stabiel. Ten opzichte van de Japanse yen zelfs gedaald. Enkel de Chinezen hebben op valutagebied een voordeel behaald ten opzichte van de andere 3 grote valuta.

Hogere inflatie

Of de US dollar na de uitspraken van Trump verder gaat dalen is onzeker. Tijdens de verkiezingsstrijd lukte het hem ook niet. Toch blijven de financiële markten sterk reageren op zijn uitlatingen. Voorlopig is de trend van de USD/EUR-koers stijgend. Er lijkt een steun te liggen op USD/EUR 0,922. In aanloop naar de Franse verkiezingen heeft de euro ook weer een belangrijke horde te nemen. Waarschijnlijk heeft de eurozone ook weinig zin in een stijgende euro. Als Trump op heel zijn wensenlijstje gelijk krijgt, dan lijkt een hogere inflatie een logisch gevolg.

Geschreven door Marco KnulstPro bij ProBeleggen

Marco Knulst studeerde in 2000 af aan de VU te Amsterdam tot Register Beleggingsanalist (RBA). In 2007 was hij medeoprichter van de beleggingsonderneming De Jonge & Knulst Vermogensadvies te Goes. Deze beleggingsonderneming groeide uit tot één van de grootste in Zuidwest Nederland. Sinds 2015 richt Marco zich met zijn nieuwe onderneming Golden Crosses specifiek op coaching, begeleiding en educatie van de belegger. Met meer dan 20 jaar beleggingservaring kent hij de zwakheden van het huidige beleggingssysteem  en weet hij wat de voor- en nadelen van de financiële dienstverleners zijn. Hij maakt beleggers hiervan bewust. Waarbij het samenspel tussen macro-economie en massapsychologie of juist het ontbreken daarvan hem zeer intrigeren. Dit alles heeft geleid tot een andere manier van denken en dus ook een andere manier van beleggen. Beleggen is Marco’s grootste passie en beleggers wijzer maken in beurszaken is zijn missie.