Amsterdam, 26  juli 2014

De lenteperiode zit er op en dus regent het momenteel kwartaalcijfers op het Damrak. Ten eerste blijkt hieruit dat het economisch herstel fragiel is. Partijen die hun cijfers reeds publiceerden spreken vrijwel allen van een moeilijke en uitdagende markt. Ten tweede klagen ondernemingen die hun omzet grotendeels buiten de EU realiseren zonder uitzondering over een ‘dure’ Euro. Dit betekent voor hen dat omzetten in het buitenland omgerekend in Euro’s tegenvallen of indien ze zaken doen in Euro’s, dat hun producten in de ogen van buitenlandse afnemers prijzig zijn en er dus minder verkoop plaatsvindt. Dit drukt de omzetten van bedrijven als Unilever, Philips en AkzoNobel. In de toelichting op de cijfers gaven bestuurders van deze bedrijven stuk voor stuk aan last te hebben van negatieve valuta-effecten. En het klopt. Gemiddeld leverde 1 US Dollar in het tweede kwartaal iets meer op dan €0,72, terwijl 2 jaar geleden dezelfde dollar nog €0,82 vertegenwoordigde.

Het is echter een schande dat de CEO’s van deze multinationals de koers van de Euro aangrijpen als excuus voor tegenvallende resultaten. Bij grootschalige internationale handel hoort een goed ‘treasury management’. Daaronder valt het afdekken van valutarisico’s. Hieraan zijn inderdaad beperkte kosten verbonden, maar met de financiële instrumenten die dergelijke afdelingen al decennia tot hun beschikking hebben, is het zeer eenvoudig om bedrijfsresultaten minder gevoelig te maken voor valutaschommelingen. Dat geeft aandeelhouders meer rust dankzij stabielere resultaten en bovendien zijn de resultaten inzichtelijker. Bedrijven als Unilever beschikken over een arsenaal aan personeel dat ondersteund wordt door grote investment banks. Zij hebben de taak zo efficiënt en verstandig mogelijk met de financiële middelen om te gaan. Waarom ze het blijkbaar toch niet voor elkaar krijgen om hun resultaten neutraal te maken voor wisselkoerseffecten is mij een raadsel. Tot slot: mijn verwachting is dat de komende twee kwartalen de Euro in waarde zal dalen. Ik durf te wedden dat geen van deze CEO’s in dat geval spreekt van goede resultaten dankzij meevallende valuta-effecten.

Jim Tehupuring is Pro in de categorie aandelen & opties