Veel beleggers hebben de neiging om in geval van verlies op zoek te gaan naar de oorzaak. En dat kan van alles zijn; slechte bedrijfsresultaten, Trump, de ECB, een fout van de bank of een verkeerd advies van een ander. Opvallend is dat verliezen eigenlijk nooit een gevolg van een handeling van de belegger zelf schijnen te zijn.

Zo sprak ik deze week een belegger die flink had verloren met Turbo’s. Volgens hem het bewijs dat Turbo’s riskante instrumenten zijn waar beleggers mee moeten oppassen. Ook toezichthouder AFM liet zich in het verleden kritisch uit over deze ‘hefboominstrumenten’. Ik vind dat wat overtrokken. Het beleggingsinstrument kan namelijk zeer waardevol zijn binnen een beleggingsportefeuille. Je moet alleen wel weten hoe je er mee omgaat. Beschik je niet over voldoende kennis en beleggingsdiscipline dan is de kans dat het in verlies eindigt inderdaad reeel. De oorzaak ligt dan echter bij de belegger. Niet bij het instrument.

Wie een Turbo koopt investeert in een bijvoorbeeld een aandeel, waarbij een deel door de bank wordt gefinancierd. Bij een stijging van het aandeel is de volledige winst voor de belegger. Nu zijn er verschillende Turbo’s waardoor je er voor kunt kiezen zelf bijvoorbeeld 50% te betalen en de rest te lenen, maar ook om 10% te investeren en 90% te financieren. En dat is waar het misgaat. Immers, als de markt dan met 10% daalt, ben je alles kwijt. Maar is dit dan de schuld van de Turbo of van de belegger die dacht even snel een hoog rendement te maken?

Wie verstandig belegt met Turbo’s kan met een lagere investering profiteren van stijgende en dalende markten. Je kunt er echter ook een portefeuille mee afdekken, spreiding aanbrengen of je tegen valutarisico beschermen.
Het is terecht dat de AFM benadrukt dat kennis van zaken is vereist voor beleggen in Turbo’s en dat zij afraadt om een hoge ‘hefboom’ te hanteren. Maar een belegger die roept dat hij verlies heeft geleden door het gebruik van Turbo’s moet vooral eerst in de spiegel kijken. Ik doe zelf ondertussen met de huidige lage financieringsrente rustig m’n voordeel met Turbo’s.